Archive for ‘Wall Street’

november 3, 2011

UNDP välkomnar Tobin – Robin Hood nästa?

av Micael Grenholm

Det är glädjande att se att UNDP efterlyser en s.k. Tobinskatt på valutatransaktioner, precis som Tyskland som vill ha en sådan inom EMU. Det skulle ge massvis med pengar till klimatanpassning och fattigdomsbekämpning, och det skulle dämpa riskfyllda finansiella spekulationer avsevärt. Väldigt många NGOs företräder något som går snäppet längre än Tobinskatten, nämligen Robin Hoodskatten!

Robin Hood inkluderar inte bara valutatransaktioner utan även köp och försäljning av aktier, obligationer, råvaror, värdepappersfonder, fonder och derivat.

Men nog är Tobinskatten en bra början. Tiden då en superrik klick på Wall street kunde omforma ekonomin efter eget tycke och smak går mot sitt slut.

Annonser