Archive for ‘Skatteflykt’

februari 29, 2012

Rika giriga företag snor åt sig de fattigas pengar

av Micael Grenholm

Extrema biståndskritiker skyller ofta på biståndet för att utvecklingen går långsamt i vissa utvecklingsländer (och de säger inte att det är biståndets förtjänst när det går bra i andra), men jag har aldrig sett Fredrik Segerfeldt & c:o diskutera att pengasummor tio gånger större än det globala biståndet far ut ur fattiga länder genom skatteflykt. Västerländska företag tjänar stora summor genom att dra nytta av fattiga länders  arbetskraft och naturresurser men de gömmar vinsten i skatteparadis så att den inte kommer den fattiga befolkningen till del. Skatteflykt är ett av de grymmaste fenomen jag känner till och jag är glad att fler och fler börjar höja röster för att vi måste stoppa detta, men det är fortfarande en fråga som sällan står högt på den politiska och ekonomiska dagordningen.

Nu är Schweiz tid som skatteparadis över rapporterade TV4-nyheterna igår, men fortfarande finns många andra skatteparadis kvar. Videoklippen ovan sammanfattar ganska bra hur smutsig denna verksamhet är och hur nödvändigt det är att den stoppas. Hur ska vi kunna utrota hungern om företag snor åt sig tio gånger mer pengar från de fattiga än vi ger dem?

Miljöpartiet skriver om hur de vill utforma biståndet i Dagen idag där de bland annat tar upp problemen kring skatteflykt. Läs mer om hur skatteflykten utbreder fattigdom här.

Relaterat: DN, DN, SvD.

Annonser
november 2, 2011

2000 miljarder kronor tas från fattiga länder varje år – stoppa det!

av Micael Grenholm

Forum Syd skriver:

Var med och påverka inför G20-mötet!

Foto: Achim Konopatzki, Global Policy Forum

Foto: Achim Konopatzki, Global Policy Forum

Tio gånger så mycket som det globala biståndet försvinner varje år från fattiga länder i form av olaglig kapitalflykt. Ett femtiotal organisationer från hela världen kräver att G20s ledare sätter stopp för skatteflykten vid ett möte i Frankrike i november. Var med och avgör utgången!

Säg nej till skatteflykt. Skriv under ett upprop till statsminister Fredrik Reinfeldt och G20:s president Nicolas Sarkozy inför G20-ländernas möte i Frankrike i november.

Artiklar om G20: DN: 1, 2. SvD: 1, 2, 3, 4, 5. SVT: 1. SR: 1, 2.

augusti 23, 2011

Kapitalflykt – fattigdomsbekämpningens svarta hål

av Micael Grenholm

Bilden ovan visar tredje världens monetära in- och utflöden. Som ni ser går mer pengar ut (till oss) än in. Den i särklass största delen av detta är kapitalflykt, de andra två amorteringar och räntebetalningar på u-ländernas skulder samt rika västerländska gubbars vinst på orättvis handel i dessa länder (som ensamt är ett större belopp än all världens bistånd – vi ger så otroligt mycket till de fattiga, eller hur?).
Det är inte underligt att ekonomen Raymond Baker kallade kapitalflykt för ”det fulaste kapitlet i global ekonomi sedan slaveriet”. Christian Aid skrev 2008:

The situation is stark and urgent. We predict that illegal, trade-related
tax evasion alone will be responsible for some 5.6 million deaths of young
children in the developing world between 2000 and 2015. That is almost 1,000 a
day. Half are already dead.

Kapitalflykt dödar. Vi måste se till att täppa igen utflödet från u-länderna så att inflödena kan få effekt så fort som möjligt.

Vad innebär då kapitalflykt? Det är något komplicerat, men i runda slängar delas kapitalflykt upp i tre olika saker: Korruption, som utgör 5 % av den totala kapitalflykten, kriminell verksamhet (31 %) samt pengar från kommersiella transaktioner (64 %) eller med andra ord: skatteflykt. Nedan är en graf som illustrerar detta.

Skatteflykten i sin tur kan gå till på två sätt, antingen genom att vinsten placeras i s.k. skatteparadis eller att man utför ”manipulerad internprissättning”, vilket innebär att man inom ett multinationellt företag säljer en dyr vara till ett sjukt lågt pris eller en billig vara till ett sjukt högt och på det sättet minimerar skatteinbetalningarna. Det finns exempel på när man importerat plasthinkar för 973 USD/styck eller exporterat missilramper för 52 USD/styck.

Och vad är då ett skatteparadis? Det är helt enkelt ett ställe där man betalar minimal eller ingen skatt på inkomster och kapital, där ägarna hemlighålls och innehållet i transaktioner inte redovisas. Nästan alla skatteparadis är mikrostater som Monaco eller Bahamas eller små områden inom en stat som har andra skatteregler än staten de befinner sig i, t ex Jersey i Storbritannien eller Macao i Kina. Påfallande många skatteparadis ligger i Europa (och påfallande många av dem igger i Storbritannien), se bilden nedan.

Allt är inte nattsvart när det gäller kapitalflykt. Eftersom detta är ett problem som drabbar i-länder lika väl som u-länder, och eftersom kapitalflyktens effekter blev extra tydliga under finanskrisen, har västvärldens politiker börjat uppmärksamma det och ta krafttag mot det.

G20 sa 2009 att ”perioden av banksekretess är över”. Spanien som nu är ordförande i EU har valt att ha just skatteflykt som huvudfråga under ordförandeskapet. EU-kommisionen arbetar också mycket riktigt med ett meddelande om skatteflykt inför toppmötet i maj i år. Och den 10 februari i år antog EU-parlamentet en resolution (554 röster för, 46 mot och 71 avstod) som kräver automatiskt informationsutbyte på multinationell nivå, land för land-rapportering av företags vinster samt motarbetning av manipulerad prissättning.

Detta är ett stort framsteg. OECD har innan krävt bilateralt (tvåstatligt) informationsutbyte istället för multilateralt (allstatligt), vilket gynnat rika länder men missgynnat fattiga. På svenska innebär detta att Sverige förhandlar ensamt med skatteparadiset Jersey fram information och kan på så sätt stoppa svensk skatteflykt. Zimbabwe och Kongo får inte del av Sveriges information utan måste själva förhandla fram information, vilket tar mycket administrativa resurser – något som är närmast obefintligt i dessa länder. Att EU vill ha multilateral information gynnar inte bara Europa utan u-länderna.

Det finns dock mycket kvar att göra. Långt ifrån alla länder vill ha multilateralt informationsutbyte, och informationsutbyte i sig räcker inte ensamt. Diakonia vill ha mycket mer skärpta krav på skatteparadisen och på sikt avveckla dem, samt att i-länderna ger stöd åt u-länder så att de kan bekämpa kapitlflykt likaväl som vi kan.

juni 3, 2011

Svenskt bistånd till skatteparadis

av Micael Grenholm

Från ActionAid.

Svenskt bistånd till skatteparadis

Det svenska biståndsorganet Swedfund har investerat svenska biståndspengar i företag som medvetet undviker att betala skatt i Tanzania, där företaget är verksamt.

En studie av ActionAid visar att en av Swedfunds investeringar har resulterat i företaget PanAfrica Energy, som utvinner och säljer fossilgas i Tanzania, och som har fört ut stora skattefria vinster ur landet till skatteparadis. Konsekvensen är att Tanzania inte får in skatt för de vinster landets fossilgas genererar. PanAfrica Energy har undkommit skatter för totalt 65 miljoner i Tanzania sedan 2004. För 65 miljoner hade 175 000 flickor kunnat gå i skola i Tanzania. Fallet med PanAfrica Energy är bara en del av ett mycket större problem.

Swedfunds uppdrag är att främja en långsiktigt hållbar utveckling genom att investera i företag i utvecklingsländer. På sin hemsida framhåller Swedfund särskilt att dessa investeringar är viktiga för att de genererar skatteintäkter i länderna.

Regeringen har på flera sätt förändrat förutsättningarna för biståndet. En tydlig inriktning är att kanalisera allt mer bistånd genom näringslivet. Regeringen anser att näringslivet har en viktig roll att spela för att skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen samt ge länder större skatteintäkter att bygga grundläggande välfärd för.

Det krävs ordentliga åtgärder för att se till att det fungerar som det är tänkt. Hjälp oss gärna att fånga biståndsministerns uppmärksamhet genom att sprida den här filmen.

Här har jag tidigare skrivit om Swedfund och om hur bolaget enligt oberoende bedömare har profit i fokus istället för fattigdomsbekämpning.