Archive for ‘Skatt’

november 5, 2011

Världen är större än Grekland

av Micael Grenholm

Snart börjar klimatmötet i Durban. Det är G20 helt ointresserade av. De anser att Grekland är större än världen, att de europeiska ekonomierna är viktigare än att förhindra de massiva naturkatastrofer som vi närmar oss med stormsteg eftersom vi slutat bry oss om klimatet, katastrofer som framför allt kommer drabba fattiga länder. Faktum är att om man tog tag i att införa innovativa klimatfinansiernigar som t.ex. att avskaffa de idiotiska subventioneringarna på fossila bränslen eller skatta flyg- och sjötransport skulle man få mer pengar till att lösa eurokrisen. Om man införde en Robin Hoodskatt skulle de hör problemen inte uppstå från första början. Istället sitter G20-ledarna på möten som finansieras av banker och företag och diskuterar hur man så undvika att Grekland skadar banker och företag. Vakna upp, bry er om de fattiga istället!

DN DN DN SVD SVD SVT SVT

Annonser
november 3, 2011

UNDP välkomnar Tobin – Robin Hood nästa?

av Micael Grenholm

Det är glädjande att se att UNDP efterlyser en s.k. Tobinskatt på valutatransaktioner, precis som Tyskland som vill ha en sådan inom EMU. Det skulle ge massvis med pengar till klimatanpassning och fattigdomsbekämpning, och det skulle dämpa riskfyllda finansiella spekulationer avsevärt. Väldigt många NGOs företräder något som går snäppet längre än Tobinskatten, nämligen Robin Hoodskatten!

Robin Hood inkluderar inte bara valutatransaktioner utan även köp och försäljning av aktier, obligationer, råvaror, värdepappersfonder, fonder och derivat.

Men nog är Tobinskatten en bra början. Tiden då en superrik klick på Wall street kunde omforma ekonomin efter eget tycke och smak går mot sitt slut.