Archive for ‘Millenniemålen’

december 27, 2011

Ofattbart: 21 000 barn dör varje dag

av Micael Grenholm

Unicef skriver:

Varje dag dör 21 000 barn innan de hinner fylla fem år. Det är nästan 1 000 barn varje timme – en ogreppbar siffra. Det som vi i Sverige ser som en av de värsta upplevelserna en människa kan erfara – att förlora ett barn – hör till verkligheten för många föräldrar i länder som Sierra Leone, Afghanistan, Indien och Zambia. Vistas man på den afrikanska landsbygden är det inte svårt att förstå att detta ohyggliga händer dagligen.

Papua Nya Guinea: Katuwala, 10 år, omfamnar sin sovande lillebror Kalu. Tio månader gamla Kalu lider av malaria, en vanlig orsak till dödsfall bland barn i landet. Foto: Giacomo Pirozzi

Papua Nya Guinea: Katuwala, 10 år, omfamnar sin sovande lillebror Kalu. Tio månader gamla Kalu lider av malaria, en vanlig orsak till dödsfall bland barn i landet. Foto: Giacomo Pirozzi

Ett litet barn som lever under svåra förhållanden kan på bara några timmar bli dödligt sjuk i diarré, malaria, vätskebrist eller undernäring. Långa avstånd eller brist på mödravårds- och barnavårdscentraler, personal, medicin och utrustning innebär att det är svårt att få hjälp. Transportmedel, telefonnät, rent vatten och annan infrastruktur är självklart för oss men inte för alla som bor på landsbygden i utvecklingsländer. Områden som säkert finns med i alla utvecklingsplaner, men dit pengarna eller den politiska viljan sällan räcker. Det är här som UNICEF fokuserar sina insatser, alltid i samarbete med landets regionala och nationella myndigheter.

Listan kan göras lång på vad som görs och måste göras för att uppnå det fjärde millenniemålet om minskad barnadödlighet; mer utbyggt sjukvårdssystem, tillgång till rent vatten, mer utbildad personal, bättre hygienrutiner, förebyggande vaccinering mot barnsjukdomar som mässlingen och polio, bättre och mer varierad mat i familjer och så vidare. Målet är alltid att de strukturer och den service som UNICEF är med och bygger upp successivt ska tas över av landets myndigheter – annars håller det inte i längden. Fram till dess behövs vårt stöd och alla kan bidra i detta arbete. För många barn runt om i världen är ett malarianät, ett hygienpaket eller avmaskningskur skillnaden mellan liv och död.

/Eva Dalekant, Internationell programhandläggare UNICEF Sverige

Ps. I vår gåvoshop kan du handla nyårspresenten som räddar barns liv, välj mellan allt från vaccin & myggnät till en jeep.

De här är konsekvensen av världens ojämlikhet. Ge, ge, ge!

Annonser
oktober 11, 2011

Vem ska avgå för sveket mot de fattiga?

av Micael Grenholm

Det är intressant och framför allt sorgligt att se hur utrikesfrågorna ofta väger lätt jämfört med frågor som påverkar långt färre människor och är mindre viktiga.  Utan att ta partipolitisk ställning är jag ändå förvånad över vilken skandalstorm som Juholt nu utsätts för – eller för all del vad de ministrar som ganska snart fick avgå i Reinfeldts första regering utsattes för – på grund av saker som inte är irrelevanta men ändå väldigt oviktiga jämfört med de gigantiska utvecklingsproblemen där hunger är det mest tydliga. Vem ska avgå för att Millenniemålen troligtvis inte uppnås?

Läs mer om politikers roll för hungerbekämpning här.

DN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.