Archive for ‘Medmänsklighet’

februari 2, 2012

Hungerbekämpningens nationalsång

av Micael Grenholm

Den brittiske artisten Sami Yusuf har nyligen kommit med en ny låt vars intäkter går till hungerbekämpning på Afrikas horn. Texten är tydligt inspirerad därefter:

Annonser