Archive for ‘Läkare utan gränser’

maj 28, 2012

Det blir värre och värre i hungerkrisens Sahel

av Micael Grenholm

Redan för en månad sedan beskrev kampanjen #SahelNow läget i den Västafrikanska Sahelregionen som en ”tidsbomb”. Bomben har nu exploderat. Som jag redan skrivit löper en miljon barn allvarlig risk att dö på grund av undernäring, och tusentals har redan dött. Miljontals fler lider av hunger och sjukdomar som denna orsakar, och hela situationen förvärras av politiska oroligheter, konflikter och flyktingströmmar i regionen. Mitt i allt kaos är media knäpptyst, men lyckligtvis höjer biståndsorganisationer rösten alltmer och utökar sina insatser för att rädda så många som möjligt.

Unicef skriver:

Väpnad konflikt i Mali ökar spridningen av livsfarliga sjukdomar

23 maj 2012

Tusentals barn i Mali lider av allvarlig undernäring till följd av svältkatastrofen i Sahelregionen. Nu varnar UNICEF för att den väpnade konflikten i norra Mali orsakar en ökad spridning av kolera, mässling och polio.

Foto: Unicef/Asselin

Foto: Unicef/Asselin

Mali är ett av de länder som drabbas hårt av svältkatastrofen i Sahelområdet. 87 procent av de barn som riskerar att dö av undernäring i landet finns i de södra delarna.

Risk för ökad spridning av polio, mässling och kolera

Konflikten i norr gör att allt fler flyr söderut, något som gör att spridningen av polio och mässlingen ökar bland barn. Flera hälsocenter i norr har blivit vandaliserade och antalet utbildad personal minskar. Ibland med så mycket som med 18-27 procent jämfört med tidigare nivåer. Även spridningen av kolera förväntas öka. Förra året drabbades Väst- och Centralafrika av den största koleraepidemin på fem år, med närmare 3000 dödsfall och fler än 105 000 insjuknade.

För att minska spridningen av kolera satsar UNICEF på att öka klorhalten i vattenverken, utbilda samhällen samt leverera vatten och hygienpaket. Hittills har 10 000 hygienpaket levererats till familjer i Gao, Timbuktu, Segou och Mopti. Ytterligare paket kommer distibueras nu innan regnsäsongen börjar i juli. UNICEF planerar även en utbildningskampanj om kolera.

Du kan hjälpa till!

Men behoven är mycket större än så. Det beräknas att runt 500 000 barn och vuxna i Mali är i behov av förebyggande åtgärder. UNICEF har vädjat om 235 miljoner kronor för räddningsinsatser under de kommande sex månaderna. Hjälp barn i krig och katastrofer genom att skänka en gåva till UNICEFs katastrofarbete. Eller handla livsviktiga förnödenheter i gåvoshopen.

Infographic från Unicef. Klicka för större bild.

Infographic från Unicef. Klicka för större bild.

Läkare utan gränser skriver:

Situationen i Västafrika

Svår undernäring och matbrist i flera länder, samt stora flyktingströmmar från Mali, gör att vi utökar våra insatser i det så kallade Sahelområdet söder om Sahara.

[…]

I slutet av mars drog vi igång akutinsatser mot undernäringen i städerna Biltine och Yao [i Tchad]. Dessa områden har undernäringsnivåer på 24 respektive 20 procent. I Biltine utför vi ett intensivt arbete i våra nyuppbyggda center. I Yao, i Batha-regionen, arbetar vi också mot undernäringen men ger även primärsjukvård samt vaccinationer.

Befolkningen i Tchad är extremt sårbar för matbrist och epidemier. De säsongsmässiga variationerna i mattillgången påverkar folket hårt. Sjukvården är undermålig samtidigt som närheten till det oroliga grannlandet Libyen ger störningar i handeln med livsmedel.

I Tchad undersöker vi därför möjligheterna att på ett strukturellt plan kämpa mot och effektivisera arbetet mot undernäring. Bland annat distribuerar vi en slags ”färdigmat”, en berikad jordnötspasta som innehåller all nödvändig näring. Förhoppningen är att detta kosttillskott ska nå tusentals barn i åldern sex månader till två år. En mamma ska själv kunna ge sitt barn den livsnödvändiga näringen utan att behöva uppsöka någon av våra kliniker.

Stöd Läkare utan gränser här!

Slutligen skriver PMU:

Katastrof Västafrika

Foto: PMU

Foto: PMU

Torka i kombination med stora flyktingströmmar har skapat en mycket svår situation i Sahelregionen. Tillsammans med partner arbetar PMU nu med en insats i Mauretanien för att bistå lokalinvånare med mat och flyktingar från Mali med tält och husgeråd.

Ett ökat befolkningstryck och klimatförändringar skapar stor sårbarhet, och det uteblivna regnet har drabbat befolkningen i Mauretanien mycket hårt. Samtidigt har uppåt 60 000 invånare från grannlandet Mali flytt in i sydöstra Mauretanien på grund av stridigheterna där, vilket försvårar läget ännu mer. Det handlar om människor som tvingats lämna allt de äger, och är utblottade.

PMU samlar in pengar till en kombinerad humanitär insats tillsammans med vår lokala samarbetspartnern ESPOIR. Lokalbefolkningen kommer att bistås med mat och i lägren ska 250 av de mest behövande familjerna få tält, filtar, kläder, myggnät och husgeråd.

 Stöd PMU

Tack för ditt stöd!
Ge pengar till dessa organisationer, be intensivt för katastrofens offer, och sprid det här blogginlägget vidare. Tack!
Annonser
februari 23, 2012

Ett barn föds, 16 000 dör

av Micael Grenholm

Det är fantastiskt roligt när barn föds, oavsett om det sker i palats eller koja, och naturligtvis gläder jag mig med kungafamiljen en dag som denna. Samtidigt smärtar det mig djupt att miljontals barn föds in i en värld långt från kanonsaluter och privilegier till liv som innebär misär, lidande och död. 16 000 barn under fem år dör av hunger varje dag. Vi kan omöjligen uppskatta livets gåva hos en utvald familj och ignorera de som hungrar. Men det är just det vi gör, hungerkrisen i Sahel har pågått i flera veckor nu utan att svensk media uppmärksammat det.

Flickan och döden

Ser ni bilden ovan? Den är tagen i Dadaab, Kenya – världens största flyktingläger som växte in absurdum när krisen på Afrikas horn bröt ut. Bilden föreställer massgravar.

Många har antingen glömt bort Afrikas horn eller antagit att problemen är över där eftersom tidningarna inte skriver om det längre. Men behoven är fortfarande akuta. Läkare utan gränser skrev för mindre än en vecka sedan att i Dadaab ”lever hundratusentals människor mitt i en humanitär katastrof. Ett av tolv barn är allvarligt undernärt och riskerar att dö.  Samtidigt är säkerheten sämre än någonsin.” Trots säkerhetsläget och trots att två av Läkare utan gränsers anställda blev kidnappade i Dadaab fortsätter de att lindra nöd och rädda liv i området. Stöd deras oerhört viktiga arbete här.

Parallellt med detta växer en ny humanitär katastrof i västra och centrala Afrika, den s.k. Sahelregionen, en katastrof som av Sidas generaldirektör beskrevs som lik den på Afrikas horn: ”Krisen blir uppenbar då mätningar visar på 30 procent akut undernäring hos barn.” Tio miljoner är i behov av nödhjälp enligt FN. Många regeringar har utlyst katastroftillstånd. Unicef vädjar om 450 miljoner kronor till att hjälpa en miljon barn som hotas av akut undernäring. Av den svenska regeringen har de fått 20 miljoner. Stöd dem här.

Slutar de humanitära katastroferna där? Tyvärr alltså. En av de värsta samt mest osynliga kriserna är i Centralafrikanska Republiken (CAR) där dödstalen för barn är ännu högre än i Somalia. Läkare utan gränser skriver:

Det dåliga – och ibland obefintliga – hälso- och sjukvårdssystemet, den stora spridningen av sjukdomar som malaria, tuberkulos och mässling – som egentligen är lätta att bota men som varje år släcker många människoliv i onödan – och de segdragna konflikterna mellan rebellgrupper och lokala makthavare bidrar till den akuta krisen som varje dag skördar många människoliv.
Men trots att 7 per 10 000 barn under fem år dör i bland annat malaria och undernäring varje dag har både internationella givare och landets egen regering dragit ner på bistånd och hälso- och sjukvårdssatsningar de senaste åren.

7 av 10 000 barn. Det är rätt många. Om Sverige befann sig i den situationen skulle 475 barn under 5 år dö. Varje dag.

Jag skriver inte det här för att jag gillar att dokumentera lidande och död. Jag skriver det här för att det är anledningen till att vi måste bojkotta lyx-, underhållnings- och skönhetsprodukter och ge så mycket vi bara kan till biståndsorganisationer. Gud välsigne kungafamiljen, men den lyx de lever i är fullständigt oacceptabel. Låt oss inte ta deras livsstil till föredöme.

Media om prinsessan: DN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. SVT: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. SR: 1, 2, 3. Dagen.

februari 17, 2012

Fortsatt hungerkris i Östafrika, ny kris i Västafrika!

av Micael Grenholm

Medierna har i stort sett tystnat om Afrikas horn, vilket gör att man kan drabbas av illussionen att läget är lugnt där. Även om FN slog fast för en och en halv vecka sedan att det inte längre är hungersnöd i Somalia (med tillägget att det förmodligen dock kommer bli det igen i maj) så är det fortfarande miljontals som hungrar. Hungersnöd (eng. famine) är nämligen den svåraste graden av matbrist som är väldigt ovanlig, när FN utlyste hungersnöd i Somalia i juli förra året var det första gången på 30 år som de gjorde detta. Så även om det allra värsta är över är massvis med människor fortfarande i behov av din och min hjälp.

Läkare utan gränser skriver om hungerkrisen i det kenyanska flyktinglägret Dadaab dit tusentals människor har flytt på grund av torkan:

2012-02-17 KENYA | Flyktingläger

Undernäringen ökar

I Dadaab, Kenya, världens största flyktingläger, lever hundratusentals människor mitt i en humanitär katastrof. Ett av tolv barn är allvarligt undernärt och riskerar att dö.  Samtidigt är säkerheten sämre än någonsin.

– Läkare Utan Gränser står nu inför ett dilemma: vi vill fortsätta att arbeta i Dadaab, eftersom den humanitära situationen är mycket allvarlig, men osäkerheten gör att vi inte kan leverera den hjälp som behövs, säger Laurent Ligozat, biträdande chef för verksamheten.

Massgravar i Dadaab (foto: Brendan Bannon)

Massgravar i Dadaab (foto: Brendan Bannon)

Humanitär katastrof

Sedan vi återvände till Dadaab i början av 2009 för att ta över sjukvården i Dagahaley-lägret har vi upprepade gånger uppmärksammat flyktingarnas desperata levnadsvillkor och deras behov av humanitärt bistånd. Nu varnar vi återigen för en humanitär katastrof.
– Flyktingarna behöver skydd och vård då livet i lägren blir svårare för varje dag. Deras hälsa riskerar att försämras snabbt samtidigt som humanitära biståndsorgan kämpar för att ge meningsfull hjälp i en alltmer osäker situation, säger Dr Monica Rull, vår programchef för Kenya och Somalia.

Sämre säkerhet

Sedan i slutet av november 2011 har vi sett en stor ökning av allvarligt undernärda barn som kommer in på organisationens sjukhus i Dagahaley-lägret. Idag finns mer än 2400 allvarligt undernärda barn inskrivna i näringsprogrammen. Det återspeglar det faktum att ett av tolv barn i Dadaab är allvarligt undernärt, vilket innebär att det löper omedelbar risk att dö.
Dessutom har konflikten i Somalia kommit in i lägren. Kenya, som tar emot flest somaliska flyktingar, har dragits in i konflikten efter en militär intervention i Somalia i oktober. När säkerheten i lägren försämras, blir flyktingarna de främsta offren för det ökande våldet.


(Klicka på CC-knappen för svensk text)

Kidnappade

Två av våra anställda blev även kidnappade i oktober, vilket ledde till att de flesta hjälporganisationer drastiskt minskade sin verksamhet. Och ännu har den inte återupptagits helt.
Flyktingarna i Dadaab behöver mer än någonsin ett kontinuerligt stöd från FN:s flyktingorgan UNHCR, den kenyanska regeringen och humanitära organisationer för att kunna överleva. Nu åligger det beslutsfattarna att finna lösningar för att vända den nuvarande trenden, där flyktingar betalar priset för en konflikt som de försöker fly från och riskerar att bli offer för det system som skulle hjälpa dem.

Här kan du läsa vår rapport,”Dadaab: Tillbaka på ruta ett”, som handlar om den humanitära situationen i Dadaab.

Parallellt med detta elände har flera regeringar i Västafrika (Sahel-regionen) utlyst katastroftillstånd på grund av hunger. Unicef rapporterar:

UNICEF vädjar om pengar till barnen i Sahel

10 februari 2012

Läget har nu blivit så allvarligt i Sahelområdet att många regeringar har utlyst katastroftillstånd. UNICEF vädjar om 450 miljoner kronor för att kunna hjälpa barnen.

 

© UNICEF/Giacomo Pirozzi

 

UNICEF har tidigare rapporterat att över en miljon barn i västra och centrala Afrika riskerar att drabbas av akut undernäring. Torka, dåliga skördar och stigande matpriser har resulterat i livsmedelsbrist och riskerar nu att slå hårt emot Sahelregionens redan undernärda barn.

I det redan extremt fattiga området saknas fungerande sjukvård och bristen på rent vatten är stor. Familjer måste många gånger flytta på sig för att leta efter mat och vatten, vilket gör att barnen inte kan gå kvar i skolan. Risken för att barn och kvinnor utsätts för våld och övergrepp ökar när de är på flykt.

Nödvändigt att satsa långsiktigt

UNICEF finns på plats i hela området och arbetar med långsiktiga utvecklingsprojekt i Niger, Nigeria, Mali, Tchad, Burkina Faso, Kamerun, Senegal och Mauretanien. Under 2011 nådde UNICEF fler än 700 000 barn i området och målet är att under 2012 nå en miljon barn som lider av akut undernäring.

Insatserna kommer att fokusera på att distribuera livsnödvändiga förnödenheter som näringstillskott, vaccin, sjukvård och rent vatten. Men när tillvaron kollapsar behöver barnen mer än så. UNICEF arbetar med att ge barnen en trygg miljö och möjlighet att få tillgång till utbildning.

 

Små barn äter en måltid av kokta blad från en gemensam tallrik i byn Guidan Bawa i södra Maradi-regionen i Niger. UNICEF bidrar med kompletterande matransoner och lär ut vikten av hygienrutiner för att förhindra sjukdomar och undernäring.

 

 

Redan utsatta drabbas hårt

Krisen drabbar ett område som redan tampas med svåra problem. Totalt står västra och centrala Afrika för 30 procent av världens dödsfall bland barn under 5 år. Detta trots att länderna tillsammans endast utgör 10 procent av världens befolkning. Stora delar av befolkningen lever i svår fattigdom och många kan varken läsa eller skriva.

När det blir matbrist är de minsta barnen extra utsatta och undernäring är den största orsaken till dödsfall bland barn. I Sahel beräknas en miljon barn vara drabbade och enbart i Niger beräknas 331 000 barn lida av akut undernäring.

– Det är tredje året i rad som vi inte har tillräckligt med mat för att försörja vår familj. Innan vi fick hjälp med pengar var vi tvungna att gå ut och samla löv för att mata familjen med. Om vi hade tur kunde vi koka dem med lite hirssoppa men vi gick fortfarande och lade oss hungriga säger Halima Isaka, sjubarnsmamma från Niger.

Vill du hjälpa barn i katastrofer? Skänk en gåva till vårt katastofarbete här!

Du kan också handla livsviktiga förnödenheter i vår gåvoshop.

februari 8, 2012

Biståndsorganisationer kommer inte in till offren i Syrien

av Micael Grenholm

En humanitär kris, på gränsen till inbördeskrig, råder i Syrien där regimen brutalt slår ner all form av motstånd. Om man som jag följer @syriennyheter på Twitter får man varje dag hemska uppdateringar om våldet och förtrycket, något som nyhetsmedia också bekräftar.

När jag kollade upp vad biståndsorganisationer gör i Syrien nåddes jag av budskapet att varken Läkare utan gränser eller Unicef – två av de största organisationerna – finns på plats. De är portade av regimen. Via kontakter har de dock lite insyn, Läkare utan gränser skriver:

De flesta sårade vågar inte ta sig till allmänna sjukhus eftersom de är rädda för att bli torterade eller tillfångatagna. När en sårad person läggs in på sjukhus används ibland falska namn för att dölja personens identitet. Läkare ställer ibland en falsk diagnos för att hjälpa skadade att gäcka säkerhetsstyrkorna som söker efter patienter med skador som uppkommit i protester och demonstrationer. […]

– Säkerhetstjänsten angriper och förstör mobila sjukhus. De tar sig in i hus för att leta efter läkemedel och medicinska förnödenheter, säger en läkare som bett att få vara anonym.

Röda korset är dock på plats och tyvärr har de drabbats av det obarmhärtiga våldet. För två veckor sedan dödades generalsekreteraren för syriska röda halvmånen när den bil han åkte i – som var tydligt märkt med röda halvmånens emblem – blev beskjuten. De ger sig dock inte utan finns kvar för att lindra nöd och rädda liv – och så startar de en kampanj där de informerar om alla stridandes skyldighet att respektera röda halvmånen som fredad skyddssymvol.

Vilka hjältar. Stöd dem här (tryck på ”välj ändamål” och sedan ”Katastrofhjälpen”).

augusti 25, 2011

MSF är redo att utöka sina libyska insatser

av Micael Grenholm

Alla konflikter skapar humanitära kriser. Läkare utan gränser rapporterar:

 
2011-08-23 LIBYEN | Upptrappning

Redo att utöka våra insatser

De senaste dagarna har stridigheterna i Libyen trappats upp. Vår personal står redo att utöka vår verksamhet i västra delen av landet för att möta de akuta humanitära behoven.

Efter en tillströmning av sårade patienter till sjukhuset i Yefren i västra Libyen har vi skickat medicinska team till frontlinjen söder om Zawiyah för att utvärdera läget. Vi har även skickat medicinsk personal till Zawiyah för att stödja det lokala sjukhuset i staden.
– Sjukhusen har varit överhopade av sårade i behov av kirurgi och sjukvårdspersonalen är helt utmattad. Vi har skickat ett kirurgteam för att ge stöd till personalen och hjälpa dem att organisera akutmottagningen och eftervårdsverksamheten, berättar Mike Bates, Läkare Utan Gränsers landansvarige i Libyen.
Foto: Eddy McCall

Foto: Eddy McCall

Svår situation

I Tripoli-området råder det brist på personal och medicinskt material, berättar Jonathan Whittal som arbetar som projektkoordinator i den libyska huvudstaden sedan i början av augusti:
– Vissa sjukhus har slut på livräddande mediciner och utrustning. Brist på elektricitet och bränsle för att köra ambulanserna försvårar situationen ytterligare och de pågående striderna i staden försätter sjukvårdsresurserna under ytterligare press.

Mentalvård på fängelser

Våra team på plats förbereder sig just nu för att skicka mer personal och medicinsk utrustning från baserna i Tunisien och Malta för att stödja sjukvårdsstrukturerna i Tripoli. Samtidigt fortsätter vi vår verksamhet på flera platser runt om i Libyen. I Misrata ger vi sedan i april stöd till sjukvårdsinrättningar med fokus på akut traumavård och gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Vi bedriver även ett program för sjukvård och mental hälsa inne på stadens fängelser.

Kirurgiska insatser

I Benghazi ger ger vår personal stöd till medicinsk personal och patienter. I Zlitan, där hårda strider utspelade sig i slutet av förra veckan, remitterar vi sårade patienter till sjukhuset i Misrata. Dessutom stödjer vi sjukhuset i Yefren där man fokuserar på kirurgi och eftervård. I Zintan arbetar vi med mental hälsa och ger psykologiskt stöd till den krigsdrabbade befolkningen.

Läkare Utan Gränser har varit på plats i Libyen sedan i februari. Vi finns i Misrata, Benghazi, Zintan, samt i flyktingläger på gränsen till Tunisien och på den italienska ön Lampedusa och Sicilien. Vår personal försöker nu få tillgång till andra områden som drabbats av konflikten, inklusive staden Tripoli. För att säkerställa vårt oberoende förlitar vi oss enbart på privata bidrag för att finansiera verksamheten i Libyen. Vi tar inte emot statliga medel eller medel från militära eller politiska grupper. Läkare Utan Gränsers personalteam består av 44 libyska och 30 internationella medarbetare.

DN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

augusti 16, 2011

Kommer hjälpen fram?

av Micael Grenholm

I biståndssammanhang är ovan skrivna fråga ivrigt ställd, och naturligtvis undrar man samma sak även denna gång med torkan på Afrikas horn i åtanke. Aftonbladet har skrivit en lång artikel om detta, och slutsatsen är att den mesta hjälpen kommer fram även om några rapporter har kommit om att en liten del av WFP:s matsäckar har bestulits. Somalia är ett av världens minst utvecklae land där infrastruktur och säkerhet i många områden är obefintlig, så att detta sker är inte förvånande om än olyckligt. Dock får dessa händelser inte överskugga det faktu att biståndsorganisationerna hittills har gjort strålande resultat på Afrikas horn. Förra blogginlägget handlade om vad Unicef har gjort hittills, och här kommer ett nyhetsbrev från Läkare utan gränser:

2011-08-15 SOMALIA | Hjälpsändning

”Vi trappar upp vår verksamhet”

För att bistå de människor som flytt till Mogadishu den senaste tiden utökar vi vår verksamhet där. I torsdags lyfte fyra fraktplan med 55 ton medicinsk utrustning och läkemedel mot den somaliska huvudstaden.

De senaste veckorna har omkring 100 000 människor flytt från Somalias landsbygd till huvudstaden för att söka hjälp. De slår sig ner i tillfälliga läger i och runt Mogadishu, och har dålig eller ingen tillgång till sjukvård.
Vår personal på plats har startat vaccinationskampanjer mot mässling i ett dussintals läger i staden. Än så länge har 3 000 barn vaccinerats.

En av våra medarbetare hjälper en mamma och hennes barn i Mogadishu. Foto: Feisal Omar

En av våra medarbetare hjälper en mamma och hennes barn i Mogadishu. Foto: Feisal Omar

Kritisk situation

Vi har också undersökt närmare 1 000 barn i lägren för att kunna behandla eventuell undernäring. Hälften av de undersökta barnen visade sig vara undernärda.
– Situationen är kritisk. Vi är mycket oroade över situationen och trappar upp vår verksamhet i och runt Mogadishu för att kunna bemöta behoven på bästa sätt, säger Karin Fischer-Liddle, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Somalia.

Öppnar kliniker

Genom mobila kliniker kan vår personal bistå med sjukvård till omkring hundra patienter varje dag. Arbetslag på plats delar också ut akuta förnödenheter som hygienkit och presenningar till internflyktingarna.
Läkare Utan Gränser har i åratal bistått människor med sjukvård i Mogadishu, genom hälsoinrättningar i Daynile och i Darkheley. Förra veckan genomförde våra medarbetare på plats 370 patientbesök i området. För att möta de ökande medicinska behoven kommer vi under de kommande dagarna öppna näringskliniker, en särskild avdelning för att behandla mässling och ett behandlingscenter för kolera med 50 bäddar.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Somalia sedan 1991 och ger gratis sjukvård i åtta av landets regioner. Över 1 400 lokalanställda, stöttade av ett hundratal internationell personal i Nairobi, bistår befolkningen med gratis sjukvård, kirurgi, behandling för undernäring samt vattenförsörjning och utdelning av akuta förnödenheter till flyktingar.
Läkare Utan Gränser bistår också med sjukvård till somaliska flyktingar i Kenya (i lägren kring Dadaab) och i Etiopien (Liben).