Archive for ‘Katastrofhjälp’

maj 28, 2012

Det blir värre och värre i hungerkrisens Sahel

av Micael Grenholm

Redan för en månad sedan beskrev kampanjen #SahelNow läget i den Västafrikanska Sahelregionen som en ”tidsbomb”. Bomben har nu exploderat. Som jag redan skrivit löper en miljon barn allvarlig risk att dö på grund av undernäring, och tusentals har redan dött. Miljontals fler lider av hunger och sjukdomar som denna orsakar, och hela situationen förvärras av politiska oroligheter, konflikter och flyktingströmmar i regionen. Mitt i allt kaos är media knäpptyst, men lyckligtvis höjer biståndsorganisationer rösten alltmer och utökar sina insatser för att rädda så många som möjligt.

Unicef skriver:

Väpnad konflikt i Mali ökar spridningen av livsfarliga sjukdomar

23 maj 2012

Tusentals barn i Mali lider av allvarlig undernäring till följd av svältkatastrofen i Sahelregionen. Nu varnar UNICEF för att den väpnade konflikten i norra Mali orsakar en ökad spridning av kolera, mässling och polio.

Foto: Unicef/Asselin

Foto: Unicef/Asselin

Mali är ett av de länder som drabbas hårt av svältkatastrofen i Sahelområdet. 87 procent av de barn som riskerar att dö av undernäring i landet finns i de södra delarna.

Risk för ökad spridning av polio, mässling och kolera

Konflikten i norr gör att allt fler flyr söderut, något som gör att spridningen av polio och mässlingen ökar bland barn. Flera hälsocenter i norr har blivit vandaliserade och antalet utbildad personal minskar. Ibland med så mycket som med 18-27 procent jämfört med tidigare nivåer. Även spridningen av kolera förväntas öka. Förra året drabbades Väst- och Centralafrika av den största koleraepidemin på fem år, med närmare 3000 dödsfall och fler än 105 000 insjuknade.

För att minska spridningen av kolera satsar UNICEF på att öka klorhalten i vattenverken, utbilda samhällen samt leverera vatten och hygienpaket. Hittills har 10 000 hygienpaket levererats till familjer i Gao, Timbuktu, Segou och Mopti. Ytterligare paket kommer distibueras nu innan regnsäsongen börjar i juli. UNICEF planerar även en utbildningskampanj om kolera.

Du kan hjälpa till!

Men behoven är mycket större än så. Det beräknas att runt 500 000 barn och vuxna i Mali är i behov av förebyggande åtgärder. UNICEF har vädjat om 235 miljoner kronor för räddningsinsatser under de kommande sex månaderna. Hjälp barn i krig och katastrofer genom att skänka en gåva till UNICEFs katastrofarbete. Eller handla livsviktiga förnödenheter i gåvoshopen.

Infographic från Unicef. Klicka för större bild.

Infographic från Unicef. Klicka för större bild.

Läkare utan gränser skriver:

Situationen i Västafrika

Svår undernäring och matbrist i flera länder, samt stora flyktingströmmar från Mali, gör att vi utökar våra insatser i det så kallade Sahelområdet söder om Sahara.

[…]

I slutet av mars drog vi igång akutinsatser mot undernäringen i städerna Biltine och Yao [i Tchad]. Dessa områden har undernäringsnivåer på 24 respektive 20 procent. I Biltine utför vi ett intensivt arbete i våra nyuppbyggda center. I Yao, i Batha-regionen, arbetar vi också mot undernäringen men ger även primärsjukvård samt vaccinationer.

Befolkningen i Tchad är extremt sårbar för matbrist och epidemier. De säsongsmässiga variationerna i mattillgången påverkar folket hårt. Sjukvården är undermålig samtidigt som närheten till det oroliga grannlandet Libyen ger störningar i handeln med livsmedel.

I Tchad undersöker vi därför möjligheterna att på ett strukturellt plan kämpa mot och effektivisera arbetet mot undernäring. Bland annat distribuerar vi en slags ”färdigmat”, en berikad jordnötspasta som innehåller all nödvändig näring. Förhoppningen är att detta kosttillskott ska nå tusentals barn i åldern sex månader till två år. En mamma ska själv kunna ge sitt barn den livsnödvändiga näringen utan att behöva uppsöka någon av våra kliniker.

Stöd Läkare utan gränser här!

Slutligen skriver PMU:

Katastrof Västafrika

Foto: PMU

Foto: PMU

Torka i kombination med stora flyktingströmmar har skapat en mycket svår situation i Sahelregionen. Tillsammans med partner arbetar PMU nu med en insats i Mauretanien för att bistå lokalinvånare med mat och flyktingar från Mali med tält och husgeråd.

Ett ökat befolkningstryck och klimatförändringar skapar stor sårbarhet, och det uteblivna regnet har drabbat befolkningen i Mauretanien mycket hårt. Samtidigt har uppåt 60 000 invånare från grannlandet Mali flytt in i sydöstra Mauretanien på grund av stridigheterna där, vilket försvårar läget ännu mer. Det handlar om människor som tvingats lämna allt de äger, och är utblottade.

PMU samlar in pengar till en kombinerad humanitär insats tillsammans med vår lokala samarbetspartnern ESPOIR. Lokalbefolkningen kommer att bistås med mat och i lägren ska 250 av de mest behövande familjerna få tält, filtar, kläder, myggnät och husgeråd.

 Stöd PMU

Tack för ditt stöd!
Ge pengar till dessa organisationer, be intensivt för katastrofens offer, och sprid det här blogginlägget vidare. Tack!
Annonser
februari 23, 2012

Ett barn föds, 16 000 dör

av Micael Grenholm

Det är fantastiskt roligt när barn föds, oavsett om det sker i palats eller koja, och naturligtvis gläder jag mig med kungafamiljen en dag som denna. Samtidigt smärtar det mig djupt att miljontals barn föds in i en värld långt från kanonsaluter och privilegier till liv som innebär misär, lidande och död. 16 000 barn under fem år dör av hunger varje dag. Vi kan omöjligen uppskatta livets gåva hos en utvald familj och ignorera de som hungrar. Men det är just det vi gör, hungerkrisen i Sahel har pågått i flera veckor nu utan att svensk media uppmärksammat det.

Flickan och döden

Ser ni bilden ovan? Den är tagen i Dadaab, Kenya – världens största flyktingläger som växte in absurdum när krisen på Afrikas horn bröt ut. Bilden föreställer massgravar.

Många har antingen glömt bort Afrikas horn eller antagit att problemen är över där eftersom tidningarna inte skriver om det längre. Men behoven är fortfarande akuta. Läkare utan gränser skrev för mindre än en vecka sedan att i Dadaab ”lever hundratusentals människor mitt i en humanitär katastrof. Ett av tolv barn är allvarligt undernärt och riskerar att dö.  Samtidigt är säkerheten sämre än någonsin.” Trots säkerhetsläget och trots att två av Läkare utan gränsers anställda blev kidnappade i Dadaab fortsätter de att lindra nöd och rädda liv i området. Stöd deras oerhört viktiga arbete här.

Parallellt med detta växer en ny humanitär katastrof i västra och centrala Afrika, den s.k. Sahelregionen, en katastrof som av Sidas generaldirektör beskrevs som lik den på Afrikas horn: ”Krisen blir uppenbar då mätningar visar på 30 procent akut undernäring hos barn.” Tio miljoner är i behov av nödhjälp enligt FN. Många regeringar har utlyst katastroftillstånd. Unicef vädjar om 450 miljoner kronor till att hjälpa en miljon barn som hotas av akut undernäring. Av den svenska regeringen har de fått 20 miljoner. Stöd dem här.

Slutar de humanitära katastroferna där? Tyvärr alltså. En av de värsta samt mest osynliga kriserna är i Centralafrikanska Republiken (CAR) där dödstalen för barn är ännu högre än i Somalia. Läkare utan gränser skriver:

Det dåliga – och ibland obefintliga – hälso- och sjukvårdssystemet, den stora spridningen av sjukdomar som malaria, tuberkulos och mässling – som egentligen är lätta att bota men som varje år släcker många människoliv i onödan – och de segdragna konflikterna mellan rebellgrupper och lokala makthavare bidrar till den akuta krisen som varje dag skördar många människoliv.
Men trots att 7 per 10 000 barn under fem år dör i bland annat malaria och undernäring varje dag har både internationella givare och landets egen regering dragit ner på bistånd och hälso- och sjukvårdssatsningar de senaste åren.

7 av 10 000 barn. Det är rätt många. Om Sverige befann sig i den situationen skulle 475 barn under 5 år dö. Varje dag.

Jag skriver inte det här för att jag gillar att dokumentera lidande och död. Jag skriver det här för att det är anledningen till att vi måste bojkotta lyx-, underhållnings- och skönhetsprodukter och ge så mycket vi bara kan till biståndsorganisationer. Gud välsigne kungafamiljen, men den lyx de lever i är fullständigt oacceptabel. Låt oss inte ta deras livsstil till föredöme.

Media om prinsessan: DN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. SVT: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. SR: 1, 2, 3. Dagen.

februari 17, 2012

Fortsatt hungerkris i Östafrika, ny kris i Västafrika!

av Micael Grenholm

Medierna har i stort sett tystnat om Afrikas horn, vilket gör att man kan drabbas av illussionen att läget är lugnt där. Även om FN slog fast för en och en halv vecka sedan att det inte längre är hungersnöd i Somalia (med tillägget att det förmodligen dock kommer bli det igen i maj) så är det fortfarande miljontals som hungrar. Hungersnöd (eng. famine) är nämligen den svåraste graden av matbrist som är väldigt ovanlig, när FN utlyste hungersnöd i Somalia i juli förra året var det första gången på 30 år som de gjorde detta. Så även om det allra värsta är över är massvis med människor fortfarande i behov av din och min hjälp.

Läkare utan gränser skriver om hungerkrisen i det kenyanska flyktinglägret Dadaab dit tusentals människor har flytt på grund av torkan:

2012-02-17 KENYA | Flyktingläger

Undernäringen ökar

I Dadaab, Kenya, världens största flyktingläger, lever hundratusentals människor mitt i en humanitär katastrof. Ett av tolv barn är allvarligt undernärt och riskerar att dö.  Samtidigt är säkerheten sämre än någonsin.

– Läkare Utan Gränser står nu inför ett dilemma: vi vill fortsätta att arbeta i Dadaab, eftersom den humanitära situationen är mycket allvarlig, men osäkerheten gör att vi inte kan leverera den hjälp som behövs, säger Laurent Ligozat, biträdande chef för verksamheten.

Massgravar i Dadaab (foto: Brendan Bannon)

Massgravar i Dadaab (foto: Brendan Bannon)

Humanitär katastrof

Sedan vi återvände till Dadaab i början av 2009 för att ta över sjukvården i Dagahaley-lägret har vi upprepade gånger uppmärksammat flyktingarnas desperata levnadsvillkor och deras behov av humanitärt bistånd. Nu varnar vi återigen för en humanitär katastrof.
– Flyktingarna behöver skydd och vård då livet i lägren blir svårare för varje dag. Deras hälsa riskerar att försämras snabbt samtidigt som humanitära biståndsorgan kämpar för att ge meningsfull hjälp i en alltmer osäker situation, säger Dr Monica Rull, vår programchef för Kenya och Somalia.

Sämre säkerhet

Sedan i slutet av november 2011 har vi sett en stor ökning av allvarligt undernärda barn som kommer in på organisationens sjukhus i Dagahaley-lägret. Idag finns mer än 2400 allvarligt undernärda barn inskrivna i näringsprogrammen. Det återspeglar det faktum att ett av tolv barn i Dadaab är allvarligt undernärt, vilket innebär att det löper omedelbar risk att dö.
Dessutom har konflikten i Somalia kommit in i lägren. Kenya, som tar emot flest somaliska flyktingar, har dragits in i konflikten efter en militär intervention i Somalia i oktober. När säkerheten i lägren försämras, blir flyktingarna de främsta offren för det ökande våldet.


(Klicka på CC-knappen för svensk text)

Kidnappade

Två av våra anställda blev även kidnappade i oktober, vilket ledde till att de flesta hjälporganisationer drastiskt minskade sin verksamhet. Och ännu har den inte återupptagits helt.
Flyktingarna i Dadaab behöver mer än någonsin ett kontinuerligt stöd från FN:s flyktingorgan UNHCR, den kenyanska regeringen och humanitära organisationer för att kunna överleva. Nu åligger det beslutsfattarna att finna lösningar för att vända den nuvarande trenden, där flyktingar betalar priset för en konflikt som de försöker fly från och riskerar att bli offer för det system som skulle hjälpa dem.

Här kan du läsa vår rapport,”Dadaab: Tillbaka på ruta ett”, som handlar om den humanitära situationen i Dadaab.

Parallellt med detta elände har flera regeringar i Västafrika (Sahel-regionen) utlyst katastroftillstånd på grund av hunger. Unicef rapporterar:

UNICEF vädjar om pengar till barnen i Sahel

10 februari 2012

Läget har nu blivit så allvarligt i Sahelområdet att många regeringar har utlyst katastroftillstånd. UNICEF vädjar om 450 miljoner kronor för att kunna hjälpa barnen.

 

© UNICEF/Giacomo Pirozzi

 

UNICEF har tidigare rapporterat att över en miljon barn i västra och centrala Afrika riskerar att drabbas av akut undernäring. Torka, dåliga skördar och stigande matpriser har resulterat i livsmedelsbrist och riskerar nu att slå hårt emot Sahelregionens redan undernärda barn.

I det redan extremt fattiga området saknas fungerande sjukvård och bristen på rent vatten är stor. Familjer måste många gånger flytta på sig för att leta efter mat och vatten, vilket gör att barnen inte kan gå kvar i skolan. Risken för att barn och kvinnor utsätts för våld och övergrepp ökar när de är på flykt.

Nödvändigt att satsa långsiktigt

UNICEF finns på plats i hela området och arbetar med långsiktiga utvecklingsprojekt i Niger, Nigeria, Mali, Tchad, Burkina Faso, Kamerun, Senegal och Mauretanien. Under 2011 nådde UNICEF fler än 700 000 barn i området och målet är att under 2012 nå en miljon barn som lider av akut undernäring.

Insatserna kommer att fokusera på att distribuera livsnödvändiga förnödenheter som näringstillskott, vaccin, sjukvård och rent vatten. Men när tillvaron kollapsar behöver barnen mer än så. UNICEF arbetar med att ge barnen en trygg miljö och möjlighet att få tillgång till utbildning.

 

Små barn äter en måltid av kokta blad från en gemensam tallrik i byn Guidan Bawa i södra Maradi-regionen i Niger. UNICEF bidrar med kompletterande matransoner och lär ut vikten av hygienrutiner för att förhindra sjukdomar och undernäring.

 

 

Redan utsatta drabbas hårt

Krisen drabbar ett område som redan tampas med svåra problem. Totalt står västra och centrala Afrika för 30 procent av världens dödsfall bland barn under 5 år. Detta trots att länderna tillsammans endast utgör 10 procent av världens befolkning. Stora delar av befolkningen lever i svår fattigdom och många kan varken läsa eller skriva.

När det blir matbrist är de minsta barnen extra utsatta och undernäring är den största orsaken till dödsfall bland barn. I Sahel beräknas en miljon barn vara drabbade och enbart i Niger beräknas 331 000 barn lida av akut undernäring.

– Det är tredje året i rad som vi inte har tillräckligt med mat för att försörja vår familj. Innan vi fick hjälp med pengar var vi tvungna att gå ut och samla löv för att mata familjen med. Om vi hade tur kunde vi koka dem med lite hirssoppa men vi gick fortfarande och lade oss hungriga säger Halima Isaka, sjubarnsmamma från Niger.

Vill du hjälpa barn i katastrofer? Skänk en gåva till vårt katastofarbete här!

Du kan också handla livsviktiga förnödenheter i vår gåvoshop.

januari 19, 2012

Läkare utan gränser riskerar liv för att rädda liv

av Micael Grenholm

Jag upphör aldrig att häpnas av det enorma mod och den passionerade glöd Läkare utan gränser kännetecknas av. De gör allt för att rädda liv.

Allt.

De försätter sig i extremt farliga situationer där många aldrig skulle befinna sig, enbart för att lindra nöd och rädda liv. Naturligtvis innebär detta stora risker som hjältarna i Läkare utan gränser tyvärr får känna av ibland.

I Sydsudan har organisationen just återupptagit verksamheten i Pibor efter att området drabbats av våldsamma sammandrabbningar mellan olika folkgrupper strax före nyår, vilket ledde till att deras kliniker blev utsatta för förstörelse och plundring. De skriver:

Innan våldsutbrottet evakuerades all internationell personal från projektet i Pibor till Juba, Sydsudans huvudstad. Den lokala personalen lämnade staden tillsammans med invånarna i Pibor och flydde in i bushen för att söka skydd. Fortfarande saknas dock 60 av 155 personer ur personalstyrkan och vi är mycket oroade för deras välbefinnande.

– Just nu råder en stark känsla av osäkerhet i Pibor-området. Massor av människor, inklusive många av våra egna lokalanställda kollegor, söker efter familjemedlemmar i bushen. Alla fruktar det värsta, säger Colette Gadenne, programansvarig för Läkare Utan Gränser i Sydsudan.

Ett av Läkare utan gränsers apotek i Pibor som plundrades

Ett av Läkare utan gränsers apotek i Pibor som plundrades

Utrustning och mediciner

Endast byggnaden och taket på klinikerna står intakta – all utrusning och alla mediciner är obrukbara. Arbetet för att återupprätta verksamheten är i full gång och över ett ton förnödenheter, inklusive mediciner och logistiskt material, har flugits in till Pibor. Och mer kommer under veckan.

Fördömer attacker

Vi på Läkare Utan Gränser fördömer alla slags riktade attacker mot sjukvårdsinrättningar. Plundringen och förstörelsen av våra kliniker gör det svårt för personalen att snabbt genomföra en räddningsinsats för människor som är i behov av akutvård.
Under den rådande säkerhetssituationen är det svårt att få en klar bild av de medicinska behoven bland befolkningen. Människor börjar successivt återvända från sina gömställen, men befinner sig fortfarande utspridda över ett stort område.

Ibland förmår dock inte ens Läkare utan gränser fortsatta verksamheten när säkerhetsläget blir för instabilt. I slutet på december mördades två läkare som arbetade med offren för torkan på Afrikas horn i Hodan-distriktet, Mogadishu. Nu stänger Läkare utan gränser ned verksamheten där. De skriver:

För att vi ska kunna fortsätta hjälpa den somaliska befolkningen måste vår personal, våra patienter och våra medicinska vårdinrättningar respekteras.

– Det är svårt att stänga ner vår verksamhet i ett läge där vår personal arbetar med att rädda liv varje dag. Men det brutala mordet på våra kollegor i Hodan gör det omöjligt för oss att fortsätta att arbeta i det här distriktet i Mogadishu, säger Christopher Stokes, Läkare Utan Gränsers internationella generalsekreterare.
Under de senaste månaderna har vi gett vård till över 200 000 somalier som flytt till Hodan-distriktet.

Måste släppas fria

Vi riktar nu en skarp uppmaning till alla parter – makthavare och den somaliska befolkningen – om att få till stånd ett säkert frisläppande av våra medarbetare Montserrat Serra och Blanca Thiebaut. De kidnappades i flyktinglägret Dadaab i Kenya den 13 oktober förra året när de gav hjälp till den somaliska befolkningen.

Hogan, Mogadishu

Hogan, Mogadishu

Läkare utan gränser behöver vårt stöd. Ge en gåva eller bli månadsgivare här.

december 16, 2011

Kris i Centralafrikanska Republiken!

av Micael Grenholm

CAR befinner sig i en tyst humanitär kris, rapporterar Läkare utan gränser. De har upptäckt att i vissa regioner råder en mortalitet tre gånger så stor som gränsen för vad som betraktas som en nödsituation. De beskriver situationen som ”out of control” och uppmanar fler aktörer att bidra med läkarvård, eftersom de nuvarande resurserna inte räcker. Olivier Aubry som leder Läkare utan gränsers arbete i CAR säger:

”A health system torn apart by years of political and military instability, major organisational problems, and a lack of security in the northern and eastern regions of the country… All these factors have had a catastrophic effect on the health of the population and show, to a large extent, how the extremely high mortality rates have come about.”

Stöd Läkare utan gränser här! Det är jätteviktigt att hjälpa till vid katastrofer!

november 27, 2011

Läget bättre – men inte bra – på Afrikas horn

av Micael Grenholm

När FN utropade hungersnöd (famine) i fem regioner i Somalia tidigare i år var det första gången på 30 år. Nu ger de det glada beslutet att i tre av dessa regioner är hungersnöden besegrad. Det betyder dock inte att faran är över, även om det inte är hungersnöd är det många som hungrar, både inom och utanför Somalia.

november 3, 2011

Den glömda katastrofen

av Micael Grenholm

I Asien råder stora översvämningar, precis som för ett år sedan är stora landmassor i Pakistan dränkta, hundratals har dött, miljontals har lämnat sina hem. Det finns dock en skillnad mellan katastrofen nu och den för ett år sedan: det är knäpptyst om den nu. Lika knäpptyst om den som klimatet, vilket om vi inte gör något kommer orsaka många fler sådana översvämningar. Stöd biståndsorganisatiners insatser bland de översvämningsdrabbade i Asien!

DN skriver: ”Tre miljoner är i akut behov av mathjälp, nio miljoner är i farozonen för att drabbas av undernäring och sjukdomar. En och en halv miljon bostäder förstördes av vattenmassorna. I flera distrikt har vattnet ännu inte runnit undan. […] FN har redan tidigare larmat om att det går trögt att samla in pengar till de drabbade. FN vädjade om 357 miljoner dollar men har bara fått en tredjedel.”

Här är ett nyhetsbrev från Action Aid om hur situation ser ut:

Kraftiga översvämningar i Asien

Kraftiga monsunregn har orsakat svåra översvämningar i Asien, och tvingat miljontals människor i Pakistan, Indien, Bangladesh, Nepal, Kambodja och Thailand från sina hem.

Action Aid

I Indien har vattenmassorna översvämmat stora delar av Orissa och Västbengalen. ”Det finns många byar och fickor som har strandsatta och ännu inte nåtts. Krisen är långt ifrån över som regn fortsätter i de övre delarna som fortsätter att mata vattenrika floder i Orissa ” säger Madhumita Ray, programansvarig vid ActionAid i Orissa.

ActionAid är på plats i de drabbade områdena. Vi arbetar med lokala partnerorganisationer för att leverera matpaket, material skydd och grundläggande hälsovård.

”ActionAid och dess partner arbetar dygnet runt för att ge akut-behov lättnad. Shelter, rent vatten, mat och hälsa och hygien artiklar är högsta prioritet, tillsammans med att ge foder till djuren. ” säger Bijay Kumar, Head of Emergencies vid ActionAid International.

I Sindh-provinsen i södra Pakistan, har ActionAid redan nått över 6000 personer med akuta proviant och i Bangladesh når vi 2500 familjer. Men vi måste snarast att skala upp vårt insats för att möta de ökande behoven hos de drabbade.

Naturkatastrofer som översvämningar är inte bara en enskild händelse som varar en vecka eller så, de ödelägga livet för de drabbade i många år framöver. ActionAid kommer att stödja familjer att återuppbygga sina hem och försörjningsmöjligheter på lång sikt, och hjälper samhällen att bli mindre sårbara för liknande kriser.

oktober 18, 2011

10 000 ton förnödenheter till Afrikas horn!

av Micael Grenholm

Unicef skriver:

113 plan och 39 fartyg med totalt 9 740 ton förnödenheter skickades till Afrikas horn under augusti och september månad. Förnödenheter som bland annat räckt till att behandla mer än 183 000 barn mot svår undernäring, förse 110 000 familjer med matpaket (för två veckor) och sett till att 883 000 människor fått hjälp med grundläggande hälsovård.

Kolla in denna karta med grafik och var stolt över det du givare är med och åstadkommer.

Nav för sjötransporter i Dubai

Det kostar tio gånger mer att frakta förnödenheter luftvägen i jämförelse med båt. I början av katastrofen, innan rutter för sjötrafik etablerats, var flyg dock det enda sättet att nå fram. Nu i oktober kommer ett nav för sjötransporter att sättas upp i Dubai. Det kommer att effektivisera transportkedjan för de 5000 ton förnödenheter som kommer fortsätta skickas varje månad så länge barnen behöver vår hjälp.

Tre fotbollsplaner katastroflager

En del av förnödenheterna som skickas kommer från vårt 23 000 kvm stora katastroflager i Köpenhamn. Anläggningen är vårt huvudlager för inköp, packning och distribution och varje år skeppas härifrån cirka 8 500 olika hjälpsändningar ut i världen.

– När vi fått en förfrågan ska det ta max 72 timmar innan sändningen är på plats, berättar Joan Howe på kommunikationsavdelningen i en intervju med hd.se.

Läs hela intervjun i artikeln: Lagret som räddar liv, på hd.se

Vill du vara med och stödja vårt arbete i katastrofer kan du ge en gåva här!

september 23, 2011

Katastrofläge i Mogadishu

av Micael Grenholm

Dagens beskrivning av Somalias huvudstad är lamslående. Vilket kaos! Vilken misär! Sluta inte ge, vi måste göra allt vi kan för att lindra lidndet på Afrikas horn. Ge till UNICEFLäkare utan gränserRöda korsetSvenska kyrkanDiakonia, eller Plan. Sprid vidare den här länken till era vänner. Vi snackar om liv och död.

Utdrag från Dagenartikeln:

Ingen vet hur många flyktingar som uppehåller sig i Somalias sönderskjutna huvudstad.

Nästan överallt i Mogadishu ser man dem, tälten som står i större och mindre klungor och samlar flera hundra tusen somalier på flykt i sitt eget land. Minst 100 000 nya internflyktingar sägs ha anlänt bara de senaste månaderna.

september 19, 2011

Läkare utan gränser bekämpar mässling och undernäring i Mogadishu

av Micael Grenholm

Stöd arbetet här.

september 13, 2011

12 miljoner är akut hotade på Afrikas horn

av Micael Grenholm

DN skriver: ”Drygt 3,7 miljoner människor i Somalia är i akut behov av mat­leveranser, vilket motsvarar hälften av landets totala befolkning. Av dessa 3,7 miljoner har 1,7 miljoner tvingats lämna sina hem vilket skapat en folkvandring av bibliska proportioner. Men det är inte bara Somalia som är drabbat – FN:s samordningsorgan OCHA beräknar antalet människor under akut hot till 12 miljoner över hela Afrikas horn. Situationen kommer att förvärras ytterligare under hösten, spår samtliga bedömare.”

Katastrofen är inte något som ligger bakom oss utan ett fortsatt akut problem. Snälla, ge ännu mer för att få stopp på detta förfärliga lidande. Om ni redan har gett pengar så är det underbart och bra på alla sätt, men vad jag vill är att ni ska tänka igenom vad ni kan skära ner på av lyx, underhållning och skönhetsprodukter för att rädda liv och lindra nöd på Afrikas horn.

Här kan du kräva att politiker ser till att alla katastrofens offer får hjälp och att inget liknande ska få ske i framtiden. Ta också och gå med i Facebookgruppen Stöd till Afrikas horn.

Gör biståndsorganisationer någon nytta då? Jajamen, de stora och seriösa organisationerna är mycket pålitliga:

Röda korset har mobiliserat 120 000 frivilliga från Somaliska, Etiopiens, Kenyas och Djiboutis Röda Kors och Röda Halvmåneföreningar. 162 000 personer har fått nödhjälp. 350 000 personer tilldelas regelbundet vatten från tankbilar. 250 000 personer har fått köksutrustning. 5 500 barn får stöd på särskilda kliniker för undernärda. Somaliska Röda Halvmånen driver 72 hälsokliniker och fyra mobila kliniker som ger vård till 600 000 människor. 18 av klinikerna är särskilda kliniker för undernärda barn. Under perioden mars-juni i år fördubblades antalet personer som sökte hjälp på klinikerna. Svenska Röda Korset har hittills bistått Internationella rödakorskommittén och Somaliska Röda Halvmånen med 7 miljoner kronor (5 miljoner kronor som vi fått från Sida till denna insats och 2 miljoner kronor av våra egna medel). Stöd dem här.

UNICEF stödjer 800 mat- och näringscenter runt om i Somalia. 500 av dem ligger i de södra delarna av landet där svälten är som värst. Hittills har 7000 barn/månad fått hjälp här, men genom att öka insatserna räknar man nu med att kunna hjälpa 17 000 barn i månaden. 200 000 familjer i månaden kommer att få matpaket under de kommande sex månaderna. Två miljoner barn kommer att vaccineras mot mässling. 300 mödravårdscentraler och barnavårdscentraler kommer att förses med sjukvårdsutrustning, så att de är rustade för att hjälpa upp till 2,5 miljoner kvinnor och barn. Utökade vattentransporter och fler borrade brunnar beräknas ge ytterligare 300 000 barn tillgång till rent vatten. Stöd dem här.

Läkare utan gränser har arbetat i Somalia sedan 1991 och ger gratis sjukvård i åtta av landets regioner. Över 1 400 lokalanställda, stöttade av ett hundratal internationell personal i Nairobi, bistår befolkningen med gratis sjukvård, kirurgi, behandling för undernäring samt vattenförsörjning och utdelning av akuta förnödenheter till flyktingar. Läkare Utan Gränser bistår också med sjukvård till somaliska flyktingar i Kenya (i lägren kring Dadaab) och i Etiopien (Liben). Stöd dem här.

Svenska kyrkan är genom ACT-alliansen med och ger akut katastrofstöd inne i Somalia. De fokuserar på utdelning av matpaket, vatten, tvål, myggnät, konstruktion av latriner och annat som är nödvändigt för direkt överlevnad. Så snart som möjligt ska sedan arbetet komma igång för att hjälpa människor att få igång sin försörjning igen. Lutherska världsförbundet, en av ACT-alliansens medlemmar på plats, samordnar alla internationella organisationers insatser i de tre flyktinglägren i Dadaab, Kenya, och spelar därmed en avgörande roll för att flyktingarna i lägren ska få den hjälp de behöver när de anländer. Slutligen stödjer Svenska kyrkan akuta insatser i Etiopien i form av bland annat mat, vatten och utbildningar i hälsa och hygien i lägren i Dollo Odo. I Oromia-regionen får torkdrabbade på landsbygden akut hjälp med mat, men också omedelbart stöd för att kunna börja odla igen, för att inte missa den regnperiod som förhoppningsvis startar i oktober-november. Stöd dem här.

Diakonia hjälper 400 familjer som drabbats av torkan med mat, logi och andra nödvändigheter. Efter en analys av läget har Diakonia tillsammans med lokala och internationella organisationer kommit fram till en ”dagsranson” mat som ska ge varje människa ca 2 100 kcal per dag. Denna innehåller t ex ris, socker, vete och matlagningsolja. Andra saker som flyktingar får hjälp med är presennningar som kan fungera som tält, myggnät och filtar. Stöd dem här.
augusti 31, 2011

Skänk en lunch till Afrikas horn!

av Micael Grenholm

Diakonia skriver:

Ordna en insamling på jobbet: Om ni är 8 kollegor som skänker en lunch motsvarande 70 kr så ger ni mat till en familj på Afrikas horn i en månad!

Akut läge

Det råder akut svält på Afrikas horn. Omkring 12 miljoner människor är drabbade och många av dem behöver akut humanitär hjälp för att överleva. Diakonia finns på plats med både akuta insatser och långsiktigt bistånd i Somalia och Kenya.

Skänk en lunch till Afrikas horn

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något för de människor som just nu svälter på Afrikas horn. Med en liten insats gör du stor skillnad: Be din chef eller några kollegor att göra ett upprop tillsammans med dig på er arbetsplats: Skänk en lunch till Afrikas horn.

Om ni är åtta personer som skänker 70 kr var så innebär det att Diakonia kan ge en familj på sex personer mat i en månad!

Sätt in pengarna på Diakonias plusgiro 903304-4 och märk gåvan ”arbetsplatsinsamling”. TACK!

 

Diakonia har ett 90-konto och är med i Svensk insamlingskontroll.

Ge en gåva direkt

augusti 28, 2011

Tio dödade av orkanen, tusentals dödade av torkan

av Micael Grenholm

Naturkatastrofer påminner oss om hur bräckligt vårt samhälle är och hur viktigt det är att vi utför förebyggande åtgärder för att skydda oss mot dem. Idag vänds blicken mot Irene i New York, och naturligtvis är det en stor fara för alla som bor där att utsättas för den, men den naturkatastrof som skördar flest offer och som vi ständigt måste påminna oss om är den på Afrikas horn. Tusentals har dött av torkan, och biståndsorganisationerna ropar högt efter hjälp.

Fight famine in Africa for free

Fight famine in Africa for free

Ge så mycket ni kan för att lindra den här fruktansvärda katastrofen. Ge till UNICEF, Läkare utan gränser, Röda korset, Svenska kyrkan, Diakonia, eller Plan. Sprid vidare den här länken till era vänner. Vi snackar om liv och död.

Här kan du kräva att politiker ser till att alla katastrofens offer får hjälp och att inget liknande ska få ske i framtiden. Ta också och gå med i Facebookgruppen Stöd till Afrikas horn.

Nyhetsbrev från Läkare utan gränser:

2011-08-15 SOMALIA | Hjälpsändning

”Vi trappar upp vår verksamhet”

För att bistå de människor som flytt till Mogadishu den senaste tiden utökar vi vår verksamhet där. I torsdags lyfte fyra fraktplan med 55 ton medicinsk utrustning och läkemedel mot den somaliska huvudstaden.

De senaste veckorna har omkring 100 000 människor flytt från Somalias landsbygd till huvudstaden för att söka hjälp. De slår sig ner i tillfälliga läger i och runt Mogadishu, och har dålig eller ingen tillgång till sjukvård.
Vår personal på plats har startat vaccinationskampanjer mot mässling i ett dussintals läger i staden. Än så länge har 3 000 barn vaccinerats.

En av våra medarbetare hjälper en mamma och hennes barn i Mogadishu. Foto: Feisal Omar

En av våra medarbetare hjälper en mamma och hennes barn i Mogadishu. Foto: Feisal Omar

Kritisk situation

Vi har också undersökt närmare 1 000 barn i lägren för att kunna behandla eventuell undernäring. Hälften av de undersökta barnen visade sig vara undernärda.
– Situationen är kritisk. Vi är mycket oroade över situationen och trappar upp vår verksamhet i och runt Mogadishu för att kunna bemöta behoven på bästa sätt, säger Karin Fischer-Liddle, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Somalia.

Öppnar kliniker

Genom mobila kliniker kan vår personal bistå med sjukvård till omkring hundra patienter varje dag. Arbetslag på plats delar också ut akuta förnödenheter som hygienkit och presenningar till internflyktingarna.
Läkare Utan Gränser har i åratal bistått människor med sjukvård i Mogadishu, genom hälsoinrättningar i Daynile och i Darkheley. Förra veckan genomförde våra medarbetare på plats 370 patientbesök i området. För att möta de ökande medicinska behoven kommer vi under de kommande dagarna öppna näringskliniker, en särskild avdelning för att behandla mässling och ett behandlingscenter för kolera med 50 bäddar.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Somalia sedan 1991 och ger gratis sjukvård i åtta av landets regioner. Över 1 400 lokalanställda, stöttade av ett hundratal internationell personal i Nairobi, bistår befolkningen med gratis sjukvård, kirurgi, behandling för undernäring samt vattenförsörjning och utdelning av akuta förnödenheter till flyktingar.
Läkare Utan Gränser bistår också med sjukvård till somaliska flyktingar i Kenya (i lägren kring Dadaab) och i Etiopien (Liben).

DN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

augusti 24, 2011

Internetaktivism funkar

av Micael Grenholm

Detta är en väldigt stark film om hur nätaktivismens konung, Avaaz, inte bara lyckades samla in flera miljoner kronor till katastrofoffren på Haiti utan också starkt bidra till att Haitis skulder till de rika länder avskrivdes. Vem påstår att det här inte fungerar?

augusti 19, 2011

Ge mat till Afrikas horn helt gratis!

av Micael Grenholm
Fight famine in Africa for free

Fight famine in Africa for free