Archive for ‘Epidemier’

januari 14, 2012

Vem sa att bistånd inte funkar?

av Micael Grenholm

image

Dagen rapporterar att polio är så gott som utrotat i Indien, och att detta ger hopp för att sjukdomen ska utrotas globalt. UNICEF har satsat riktigt hårt på detta och varit drivande för poliovaccinering, även i Indien. Någon som vill argumentera emot att deras bistånd lindrar nöd och räddar liv?

De skriver:

Poliomyelitis is a highly infectious viral disease that attacks the nervous system. Children under five years of age are the most vulnerable to the disease, but timely immunization can prevent infection. Approximately one out of every 200-400 children infected will suffer from paralysis and even death.

In 1998, the Global Polio Eradication Initiative (GPEI), a partnership of UNICEF, the World Health Organization, Rotary International and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, began spearheading an effort to support country governments to immunize every child against polio until transmission stops and the world is polio-free.

Since the GPEI’s momentous launch, nearly five million children, who otherwise would have been paralyzed and incapacitated by polio, are walking, able and symptoms-free. The number of polio cases reported annually has decreased by over 99% – from 350,000 in 1988 to 1,606 cases in 2009. This rapid success has been achieved through a global campaign to immunize to children through mass campaigns, known as National Immunization Days (NIDs).

Annonser
december 20, 2011

Hjälp Läkare utan gränser plåstra om en sjuk värld!

av Micael Grenholm

plåster från läkare utan gränser

Läkare utan gränser har sedan länge satsat på kampanjer med riktigt snygga animationer, och julkampanjen Hjälp oss plåstra om en sjuk värld är inget undantag. Kampanjen uppmärksammar sjukdomar som är mycket lätta att bota men som många dör av ändå, såsom malaria, mässling och diarré. Om man ger en gåva kan man sätta ut ett plåster någonstans på jordgloben (alltifrån Afrikas horn till Luleå), man kan också fixa ett fint gåvokort där personen man gett klappen till uppmanas gå in och leta efter sitt plåster. Mycket smart idé!

Man kan också plåstra om sin profilbild på Facebook!

Uppdatering 30/12. Idag nås vi av den tragiska nyheten att två läkare som jobbar för Läkare utan gränser har mördats i Mogadishu. Den här organisationen befinner sig verkligen på platser där få vill befinna sig, och de utför heroiska insatser för att ge alla människor tillgång till sjukvård.

december 2, 2011

Ett stort bakslag för AIDS-bekämpningen

av Micael Grenholm

Igår på internationella Världsaidsdagen skrev Läkare utan gränser:

Aldrig tidigare har kampen mot hiv och aids varit mer framgångsrik – fler människor har tillgång till hiv-behandling, antalet smittade i världen sjunker och positiva forskningsrapporter presenteras. Men nyligen kom bakslaget – Globala fonden som finansierar insatser för att behandla och förebygga aids, tuberkulos och malaria tvingades ställa in den senaste finansieringsrundan på grund av brist på resurser. Det har aldrig tidigare skett i fondens historia.

Kunskapen finns

Våra medarbetare, som dagligen möter smittade patienter, är mycket oroliga över de konsekvenser som finansieringskrisen får, inte minst för de patienter som för närvarande står under behandling.
– När jag arbetade i Malawi 1998 så kunde man bara drömma om att det fanns kunskap och möjlighet att stoppa hiv-epidemin. Då var aids en dödsdom, och hiv en skam som var djupt stigmatiserat i samhället. Idag har vi mer kunskap och vet vad som krävs för att förebyggande och behandla hiv, berättar vår ordförande Kristina Bolme Kuhn som är sjuksköterska och har erfarenheter av hivarbete.

Insatserna behövs nu

Hon fortsätter:
– Nu måste alla fortsätta ta vårt ansvar. Med lite extra insatser kan vi ligga ett steg för hiv-epidemin. Men insatserna behövs nu, innan det är för sent, för att undvika att vi måste fortsätta betala för all framtid, säger hon.

Stöd Läkare utan gränser här.

Här är mer info om Globala fonden:

september 19, 2011

Läkare utan gränser bekämpar mässling och undernäring i Mogadishu

av Micael Grenholm

Stöd arbetet här.

juni 2, 2011

Ehec eller malaria – pest eller kolera

av Micael Grenholm

Malaria

En bakterie vid namn ehec sprider sig i västvärlden, hundratals har smittat på kort tid och 17 av dem har dött. Att rädsla och oro sprider sig är naturligt, och jag tror vi nu kan känna, liksom vid svininfluensans utbrott, hur det känns att vara hotad av en dödlig sjukdom. Malaria är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna i världen. Varje år insjuknar flera hundra miljoner människor och över en miljon dör till följd av sjukdomen. De flesta som drabbas är små barn i Afrika söder om Sahara. Ehec-hotet gör att vi kan ana hur en stor del av världens befolkning hotas av dödliga sjukdomar.

Det finns starka kopplingar mellan hunger och malaria, undernärda människor är mycket mer sårbara för alla sorters sjukdomar. Och hunger tar livet av fler än malaria, AIDS och tuberkulos tillsammans. 16 000 barn dör av hunger varje dag. Det är oacceptabelt. Hjälp oss att utrota hungern här.

DN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6.