Archive for ‘Ekonomisk kris’

november 5, 2011

Världen är större än Grekland

av Micael Grenholm

Snart börjar klimatmötet i Durban. Det är G20 helt ointresserade av. De anser att Grekland är större än världen, att de europeiska ekonomierna är viktigare än att förhindra de massiva naturkatastrofer som vi närmar oss med stormsteg eftersom vi slutat bry oss om klimatet, katastrofer som framför allt kommer drabba fattiga länder. Faktum är att om man tog tag i att införa innovativa klimatfinansiernigar som t.ex. att avskaffa de idiotiska subventioneringarna på fossila bränslen eller skatta flyg- och sjötransport skulle man få mer pengar till att lösa eurokrisen. Om man införde en Robin Hoodskatt skulle de hör problemen inte uppstå från första början. Istället sitter G20-ledarna på möten som finansieras av banker och företag och diskuterar hur man så undvika att Grekland skadar banker och företag. Vakna upp, bry er om de fattiga istället!

DN DN DN SVD SVD SVT SVT

Annonser
augusti 19, 2011

Kom ihåg de fattiga under krisen

av Micael Grenholm

Jag skrev tidigare om hur de fattigaste drabbas hårdast av ekonomiska kriser. Sida skriver att för det första förlorar de fattiga länderna pengar i och med minskad handel. För det andra ger rika länder mindre bistånd. Och för det tredje ger fattiga människors släktingar som bor i rika länder mindre pengar, vilket har en allvarlig effekt då den totala summan av dessa pengar övergår det traditionella biståndet.

Det är ofta svårt att övertala folk att leva enklare. När ekonomin går dåligt gör de det oavsett. Eftersom dåliga ekonomiska tider är värst för de fattiga måste vi se till att vi inte skär ner på de gåvor vi ger till dem utan på annat, för global rättvis krävs en enklare livsstil i Västvärlden. Detta var i hög grad vad som skedde under finanskrisen, många blev förvånade när det visade sig att de flesta inte sänkte sina biståndsbelopp under lågkonjunkturen – man avstod hellre från frisör och DVD-filmer än att låta de fattiga lida ännu mer. Samma mentalitet behöver vi ha nu.

DN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

augusti 8, 2011

De fattiga skadas allvarligt av ekonomiska kriser

av Micael Grenholm

Ekonomin gungar återigen, och även om man inte alls vet hur allvarligt det kommer bli är det förmodligen inte hos ett fåtal som tankarna går tillbaka till krisen 2008. Krisen drabbade framför allt OECD-länderna samt de länder som var mest integrerade i västvärldens ekonomi, som Turkiet och Mexiko. Fattiga länder som gått emot IMF:s uppmaningar att riva alla tullar klarade sig faktiskt ganska bra. Dock drabbades många fattiga länder ändå väldigt hårt av krisen, i och med att de inte behövde förlora så mycket för att inte ha något kvar. Men medan västvärldens regeringar under ett år spenderade ofattbara 18 biljoner dollar, åtta gånger mer än vad som någonsin getts i bistånd till fattiga länder, på att rädda banker i kris, sänkte man i många länder biståndet trots uppmaningar från FN och IMF att höja det.

Vi måste prioritera de fattiga när kriser kommer.

DN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.